Casos d’èxit

L'Ajuntament de Terrassa prendrà millors decisions gràcies a Microsoft Business Intelligence i Bismart

  • El consistori implanta la solució bigov per millorar els seus processos d'anàlisi
  • Aquesta solució treballa sobre Excel 2010, SQL Server R2 i SharePoint i es clau per un millor funcionament en l'Ajuntament de Terrassa
  • La disminució dels costos i la optimització dels processos en la presa de decisions són dos avantatges clau al optar per una eina de BI com bigov

L'objectiu del consistori ha estat afrontar els problemes que sorgien tant en la presa de decisions com en l'anàlisi de les dades, i aquesta plataforma de quadres de comandament per a l'administració local construïda sobre Microsoft Business Intelligence els ha aportat un important creixement en el rendiment, així com l'oportunitat de millorar la gestió i optimitzar els costos.

"La gran majoria d'ajuntaments no disposen de sistemes automatitzats que ajudin a la presa de decisions. L'elevada càrrega de treball manual requerida és una barrera molt gran que dificulta extremadament l'accés a la informació en el moment necessari, amb el format adequat i amb les dades correctes. Davant aquest important repte, hem desenvolupat i comercialitzat bigov, una plataforma de Quadres de Comandament per a l'Administració Pública", apunta l'Albert Isern, director gerent de Bismart .

Eines de Microsoft

Aquesta solució de business intelligence per a l'administració local està desenvolupada amb les eines BI de Microsoft: Excel 2010, SQL Server 2008 r2 i SharePoint 2010, i disposa de mòduls analítics preconstruïts adaptables i parametritzables a cada client en particular. En el cas de l'Ajuntament de Terrassa, els primers mòduls que s'han posat en marxa son els següents:

  • "Finances. Intervenció/Tresoreria": Proporciona informació analítica per Àrea, Conselleria, capítols, articles, funcions, etc. A més, assegura el compliment del pressupost, mitjançant comparatives amb exercissis i períodes anteriors, i analitza l'estacionalitat dels ingressos/despeses i el control dels terminis de pagament a proveïdors, entre ‘altres funcionalitats.
  • "Recaudació": Porta a terme anàlisis d'informació de càrrecs i cobraments per tipus d'atribut, comparatives i evolutius mensuals, interanuals, per situació voluntària i executiva, situació del pendent, evolució, domiciliacions...

"Disposar de la informació al moment, quan un ho necessita de forma centralitzada i unificada, son avantatges que l'organització ha detectat al moment. Però sobre tot ens permet disposar d'indicadors clars amb els que implicar a l'organització i tenir una eina de canvi mitjançant el lideratge en la presa de decisions. Per fi, podem traduir l'estratègia a nivell operatiu i que aquesta sigui realment un procés continu", assegura Xavier Sancliment, director de serveis de tecnologia i qualitat de l'Ajuntament de Terrassa.

Una solució replicada

Bigov no només ha estat instal·lada a l'Ajuntament de Terrassa, sinó que aquesta solució construïda sobre les solucions BI de Microsoft ha estat també adoptada per altres consistoris catalans. "Això fa de Bismart un partner molt important per a Microsoft en Business Intelligence, destacant sobre tot per la seva especialització en administració local", destaca Jesús Pintado, responsable de màrqueting de Plataforma d'Aplicacións de Microsoft Ibérica que afegeix: "Gràcies a la tecnologia BI de Microsoft, la seva solució bigov proporciona un major valor a un baix cost, així com una gran agilitat i rapidesa al desenvolupament.