Casos d’èxit

L'Ajuntament de Barcelona i Microsoft impulsen un model d'innovació pública oberta de referència a nivell mundial

L'Ajuntament de Barcelona i Microsoft Ibérica han signat avui un conveni per el qual es comprometen a col·laborar en matèria d'innovació pública i tecnologia que posicioni a la ciutat com a referent mundial en mobilitat i smart cities, així com a col·laborar en la implantació d'un nou model TIC. En aquest acord, firmat aquest matí per l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la presidenta de Microsoft Ibérica, María Garaña, permetrà intensificar les relacions en processos d'innovació i solucions tecnològiques que permetin aprofitar les sinergies creades entre ambdues parts en l'àmbit de les TIC al municipi de Barcelona.

Per a l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, "aquest és un projecte molt important per a que Barcelona es consolidi com una ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar. Una ciutat que treballa per ajudar i posar les coses fàcils a les empreses i als emprenedors, per obrir noves oportunitats de futur i generar llocs de treball". Trias ha indicat que "amb aquest conveni col·laborem més intensament amb Microsoft per consolidar Barcelona com una smart city de referència mundial".

María Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica, ha ressaltat que "des de Microsoft portem anys apostant per aconseguir que Barcelona sigui una ciutat referència d'innovació a nivell nacional i internacional en serveis públics associats a la mobilitat, eGovernment i smart cities. Amb l'objectiu de fer realitat aquest repte, hem posat a disposició del govern municipal la nostra tecnologia, els nostres programes de foment de la innovació i el nostre ecosistema de partners¸i continuarem treballant junt amb el govern per fer de la innovació el principal motor de la recuperació econòmica local".

entre d'Innovació Compartida per aprofitar sinergies en matèria de TIC

El conveni preveu la creació d'un "Centre d'Innovació Compartida", dins del marc de treball de referència per impulsar iniciatives en matèria de mobilitat, smart cities i col·laborar en el desenvolupament del nou model TIC de la ciutat. Ambdues parts reafirmen així el seu compromís per impulsar la innovació pública i convertir Barcelona, Capital Mundial del Mòbil, en referent de desenvolupament i innovació tecnològica.

Els "Centres d'Innovació Compartida" son marcs de col·laboració multidisciplinaris creat amb l'objectiu de generar propostes d'Innovació TIC. L'Ajuntament preveu la creació de "Centres d'Innovació Compartida" amb la indústria TIC, amb el sector acadèmic, amb la Societat civil o d'altres administracions per a impulsar la Innovació Pública. Des de l'aprovació de la Mesura de Govern "MITIC": un model d'Innovació TIC per Barcelona", al març del 2013, l'Ajuntament està ultimant una desena de convenis amb institucions, empreses i emprenedors en matèria d'Innovació Pública.

La creació dels "Centres d'Innovació Compartida" (CICs) s'inscriu en l'estratègia de l'Ajuntament de Barcelona d'impulsar el progrés tecnològic a la ciutat i fer més eficients els serveis públics, fomentant l'aliança entre l'Ajuntament i el sector de les TIC per a promoure el desenvolupament de la societat digital i reforçar la imatge de marca de Barcelona com a innovadora i tecnològica.

Barcelona, model d'innovació oberta

L'acord preveu la col·laboració entre ambdues parts mitjançant l'exploració de les possibilitats de generació d'Innovació en els àmbits de la col·laboració definits en el conveni, l'impuls de la formació del personal municipal o l'anàlisi conjunt de tendències tecnològiques i valors que possibilita la generació d'innovació en l'administració pública.

En matèria de mobilitat, l'acord preveu l'impuls de l'emprenedoria -a través del Programa BizSpark (Barcelona Activa), la creació de start-ups, o la col·laboració en proves pilot, desenvolupament de nous productes o estàndards comuns i de benefici mutu dins la xarxa corporativa municipal-, així com en el foment de les aplicacions dedicades al Turisme. El pacte també preveu la cl·laboració en el desenvolupament del City Protocol -futura certificació internacional per a ciutats amb tecnologies intel·ligents al servei de les persones-, i l'impuls de nous projectes per a la millora del servei al ciutadà i la creació de riquesa a la ciutat.

En relació al nou model TIC, el conveni signat avui preveu la col·laboració en el seu desenvolupament, així com en el foment de la Innovació Pública en relació a la Governança oberta, al Cenre de Processament de Dades o Data Center¸el servei d'atenció ciutadana, al sector de les aplicacions, així com en relació al manteniment de continguts del website dels "Centres D'Innovació Compartida".

L'abast d'aquest conveni es circumscriu a les tasques realitzades dins del CIC per a la definició, selecció i formalització d'idees i iniciatives d'innovació, i implica cap obligació econòmica per cap de les parts, més enllà de l'assignació dels recursos humans i materials necessaris per a la realització de les tasques acordades. Tampoc adquireixen cap compromís contractual o econòmic que pogués derivar-se de cada iniciativa. La vigència d'aquest conveni és de 4 anys.

Processos d'innovació i solucions tecnològiques

Aquest acord s'emmarca dins l'estratègia d'Innovació Pública i desenvolupament del sector de les Tecnologies de la Informació (TIC) de l'Ajuntament de Barcelona per al progrés econòmic cultural i social de la ciutat, que preveu fomentar el creixement del teixit productiu en benefici dels ciutadans i amb la voluntat de promoure competitivitat en les indústries, empreses i organitzacions i emprenedoria TIC en el panorama internacional.

Aquesta estratègia té per objectiu desenvolupar un nou model d'Innovació TIC continu; impulsar i fomentar la participació públic-privada en el desenvolupament de les TIC, i possibilitar un espai de col·laboració i intercanvi de talent entre l'Ajuntament i el teixit productiu (empresa i emprenedors), acadèmic, o amb altres Administracions Públiques en favor de la generació d'Innovació. Aquesta estratègia compta amb instruments com la Xarxa d'Innovació Pública (Xip:b) per al foment de la innovació en el sí de l'Administració, o els "Centres d'Innovació Compartida" – CIC Barcelona.